โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีอาการอย่างไรและรักษาอย่างไร

มะเร็งเม็ดเลือดขาว
February 10, 2022 0 Comments

ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคิเมียนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพราะว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือโรคลูคี เป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยโรคนี้จะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นผิดปกติจนทำลายระบบการสร้างเม็ดเลือดปกติของไขกระดูก ทำให้เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดมีจำนวนลดน้อยลง และระบบเลือดทำงานผิดไปจากเดิม 

ซึ่งในการรักษานั้นจะต้องขึ้นอยู่กับร่างกายของบุคคลนั้นๆด้วยว่ามีร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าการที่เรามีร่างกายที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขอย่างที่สุด ดังนั้นในเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นเราจะต้องรีบรักษาเพราะถ้าหากเป็นเยอะไปแล้วนั้นก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลย

ต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวนั้นมีหน้าที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยต่อสู้และป้องกันการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา รวมทั้งป้องกันการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติและสารแปลกปลอมอื่น ๆ ส่วนใหญ่เม็ดเลือดขาวจะถูกผลิตขึ้นในไขกระดูก บางชนิดผลิตในต่อมน้ำเหลือง ต่อมไทมัส และม้ามและถ้าหากเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวขึ้น เซลล์มะเร็งจึงแพร่ไปทั่วร่างกายผ่านระบบเลือดและระบบน้ำเหลืองจึงทำให้มะเร็งรามไปยังส่วนต่างๆได้ไวมากขึ้นด้วย

มะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเรื้อรังก็ได้ ถ้าหากเป็นในชนิดเฉียบพลัน เซลล์มะเร็งจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและมีอาการแสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจน ส่วนมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเรื้อรังนั้น ในช่วงแรกมักมีอาการน้อยมากและดำเนินไปอย่างช้า ๆ นอกจากนี้ มะเร็งเม็ดเลือดขาวยังแบ่งได้ตามชนิดเซลล์ที่ผิดปกติ โดยที่พบได้บ่อยมี 4 ชนิดหลักจะได้แก่มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่พบบ่อย โดยเฉพาะในผู้ใหญ่

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟไซ พบได้มากในเด็กเล็ก แต่พบในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน โดยเซลล์มะเร็งจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเลือด และมีโอกาสหายขาดได้สูง หากได้รับการรักษาที่รวดเร็วทันเวลาก่อนระยะแพร่กระจายก็จะสามารถที่จะรักษาหายได้อีกเช่นกัน

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์ มักเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ โดยอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดลิมโฟไซติก ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการ แต่มาพบว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้ได้จากการตรวจเลือดเพราะถ้าไม่ตรวจเลือดเราก็จะยิ่งไม่รู้เลยว่าเราเป็นลูคิเมีย

ดังนั้นถ้าหากพอมีเวลาแล้วเราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจให้มากๆด้วยจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าหากเราหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเราก็จะรู้ว่าเรามีความผิดปกติของเลือดไหมเพราะถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพทุกๆปีหากเกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลย